22 Ekim 2009 Tarihli ve 27384 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÜYELİĞİNE SEÇME KARARI

—  Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2009/18)

 

ATAMA KARARLARI

2009/15508     Dışişleri Bakanlığı Bazı Mensuplarının Çeşitli Görevlere Atanmalarına Dair Karar

—  Ulaştırma Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

 

YÖNETMELİKLER

—  Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Tır Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 113)