22 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27384

ATAMA KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15508

             Ekli listede adları yazılı kişilerin karşılarında gösterilen görevlere atanmaları; Dışişleri Bakanlığının 8/10/2009 tarihli ve 7309 sayılı yazısı üzerine, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                           CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

                       C. ÇİÇEK                                     B. ARINÇ                         A. BABACAN                            M. AYDIN

           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.    Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

 

                      H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                         E. GÜNAY                                F. ÇELİK

                   Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                    Devlet Bakanı V.                       Devlet  Bakanı

 

                       E. BAĞIŞ                                  S. A. KAVAF                        C. YILMAZ                               S. ERGİN

                   Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                      Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

 

                   M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                    A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

              Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                     Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

 

                   N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                           R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

               Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı            Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

 

               M. M. EKER                        Ö. DİNÇER                         N. ERGÜN                              T. YILDIZ

      Tarım ve Köyişleri Bakanı  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı   Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                                E. GÜNAY                                                       V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                                    Çevre ve Orman Bakanı

 

12/10/2009 TARİHLİ VE 2009/15508 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

LİSTE