22 Ekim 2009 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27384

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                    21 Ekim 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-12538

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 22 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                          21 Ekim 2009

      B.01.0.KKB.01-06-316-666

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/10/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-12538 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Ekim 2009 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI