21 Ekim 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27383

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BankacIlIk Düzenleme ve Denetleme Kurulu KararI

Karar Sayısı: 3387                                                                                                         Karar Tarihi: 15/10/2009

             Kurul Başkanlığının 14/10/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 30/9/2009 tarih ve BDDK.UYIII/94.1-17702 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 3 üncü maddesi uyarınca ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (l) bentleri kapsamında, “Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı; vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri” ile “Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri” konularında, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gerekli izinlerin alınması kaydıyla, faaliyet izni verilmesine

             karar verilmiştir.