21 Ekim 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27383

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARDIN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: ÖSG–2009/26)

             MADDE 1 – Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

             MADDE 2 – 25/07/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG–2000/74–75) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 60094-1“Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri Bölüm 1: Genel Şartlar ve Özellikler”,  19/07/2000 tarihli ve 24114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG–2000/77–78) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 60094-4 “Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 4: Manyetik Bantların Mekanik Özellikleri”,  25/07/2000 tarihli ve 24120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG–2000/76-77) ile mecburi uygulamaya konulan TS 60094–5 “Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 5: Manyetik Bantların Elektriksel Özellikleri”, 19/07/2000 tarihli ve 24114 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mecburi Standard Tebliği (ÖSG–2000/75–76) ile mecburi uygulamaya konulan TS EN 60094-7 “Manyetik Bantlar-Ses Kayıt ve Okuma Sistemleri-Bölüm 7: Ticari Bant Kayıtları ve Ev Benzeri Kullanımlar İçin Kaset” standardları mecburi uygulamadan kaldırılmıştır.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.