17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15501

             Ulaştırma Bakanlığı Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü bünyesinde 3 adet daire başkanlığı ile 11 adet şube müdürlüğü kurulması; adı geçen Bakanlığın 5/5/2008 tarihli ve 2506 sayılı yazısı üzerine, 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/10/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                        B. ARINÇ                             A. BABACAN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.               Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                     Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                     F. N. ÖZAK                             E. GÜNAY                                    F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                           Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                      S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                   S. ERGİN

       Devlet Bakanı                                  Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                                  B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                             M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                            İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                             Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                    M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                 B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı                   Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı

 

       M. M. EKER                                   Ö. DİNÇER                             N. ERGÜN                                  T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı           Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                     E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                           Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı