17 Ekim 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27379

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

             Karar Sayısı : 2009/15453

             Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında Personelin Sosyal ve Kültürel Amaçlı Mübadelesine İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 12/8/2009 tarihli ve HUMŞ/1108 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/9/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

           C. ÇİÇEK                                    B. ARINÇ                                 A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.           Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

          H. YAZICI                                 F. N.ÖZAK                           M. Z. ÇAĞLAYAN                                  F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                                  Devlet  Bakanı

 

           E. BAĞIŞ                                    H. YAZICI                                  C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı V.                            Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

        B. ATALAY                                B. ATALAY                                 M. AYDIN                                      M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı V.                     İçişleri Bakanı                           Dışişleri Bakanı V.                               Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                                   R. AKDAĞ                                     B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı               Bayındırlık ve İskân Bakanı                    Sağlık Bakanı                                Ulaştırma Bakanı

 

        M.M. EKER                                Ö. DİNÇER                                  N.ERGÜN                                      T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı     Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

 

                                 E. GÜNAY                                                                                      V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                                  Çevre ve Orman Bakanı

 

Andlaşma metinlerini görmek için tıklayınız