9 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27371

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      6 Ekim 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-11811

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             ANUGA 2009 Gıda Fuarına katılmak üzere; 9 Ekim 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            6 Ekim 2009

      B.01.0.KKB.01-06-281-615

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/10/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11811 sayılı yazınız.

             ANUGA 2009 Gıda Fuarına katılmak üzere, 9 Ekim 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in dönüşüne kadar Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI