9 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27371

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      6 Ekim 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-11813

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Ekim 2009 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            6 Ekim 2009

      B.01.0.KKB.01-06-283-617

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/10/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11813 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Ekim 2009 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI