9 Ekim 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27371

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      6 Ekim 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-11812

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Ekim 2009 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            6 Ekim 2009

      B.01.0.KKB.01-06-282-616

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 6/10/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-11812 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Ekim 2009 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI