7 Ekim 2009 Tarihli ve 27369 Sayılı Resmî Gazete - Mükerrer

                                                     MEVZUAT

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Gümrük Yönetmeliği

—  Tasfiye Yönetmeliği