9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      8 Eylül 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-10690

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             “Uluslararası Küresel Ekonomi” konferansı ile “Ekonomik Krizden Çıkış ve Türkiye’nin Yakın ve Orta Vadedeki Geleceği” konulu toplantıya katılmak üzere; 9 Eylül 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın  vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            8 Eylül 2009

      B.01.0.KKB.01-06-248-551

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/9/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10690 sayılı yazınız.

             “Uluslararası Küresel Ekonomi” konferansı ile “Ekonomik Krizden Çıkış ve Türkiye’nin Yakın ve Orta Vadedeki Geleceği” konulu toplantıya katılmak üzere, 9 Eylül 2009 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI