9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      8 Eylül 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-10689

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2009 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Ürdün’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            8 Eylül 2009

      B.01.0.KKB.01-06-247-550

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/9/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10689 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2009 tarihinden itibaren Mısır Arap Cumhuriyeti ve Ürdün’e gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI