9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                      8 Eylül 2009

  B.02.0.PPG.0.12-305-10688

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 8 Eylül 2009 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

            

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                            8 Eylül 2009

      B.01.0.KKB.01-06-246-549

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 8/9/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10688 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 8 Eylül 2009 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI