9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15375

             Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/8/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                             F. N. ÖZAK                      M. Z. ÇAĞLAYAN                          F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet  Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                             B. YILDIRIM

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                        Ulaştırma Bakanı

       M. M. EKER                            Ö. DİNÇER                             F. N. ÖZAK                              T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                E. GÜNAY                                               V. EROĞLU

                                      Kültür ve Turizm Bakanı                            Çevre ve Orman Bakanı

 

13/8/2009 TARİHLİ VE 2009/15375 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

 

SIRA

NO

ANLAŞMANIN

İMZA TARİHİ

VE YERİ

ANLAŞMANIN ADI

ANLAŞMANIN

YÜRÜRLÜK

TARİHİ

TEKLİF

TARİHİ

VE SAYISI

1

13 Temmuz 2004

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayolları ve Köprüler ile İlgili İşbirliği Mutabakat Zaptı

13 Temmuz 2004

3/6/2009

HUMŞ/676

2

28 Ocak 2009

Ankara

Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Protokolü

20 Mayıs 2009

3/6/2009

HUMŞ/692

3

26 Kasım 2008

Rabat

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşması

25 Mayıs 2009

31/7/2009

HUMŞ/952

4

21 Aralık  2008

Şam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasındaki Anlayış Muhtırasının 2009 ve 2010 Yılları Yürütme Programı

17 Haziran 2009

5/8/2009

HUMŞ/963

5

20 Nisan 2005

Kabil

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair

25 Haziran 2009

10/8/2009

HUMŞ/1048

6

26 Kasım 2008

Ankara

Türkiye-Suudi Arabistan Karma Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü

26 Haziran 2009

5/8/2009

HUM Ş/8 74

7

16 Haziran 2005

Kanberra

Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ile Ek Protokol

29 Haziran 2009

10/8/2009

HUMŞ/1017

8

20 Ocak 2004

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2004-2005)

8 Temmuz 2009

30/7/2009

HUMŞ/961

9

28 Mart 2007

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol

9 Temmuz 2009

31/7/2009 HUMŞ/979

10

13 Mart 2009

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESR1C) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site'de Arsa Tahsisine İlişkin Protokol

24 Temmuz 2009

10/8/2009 HUMŞ/1112

11

11 Mayıs 2005

Lizbon

Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma

1 Ağustos 2009

31/7/2009

HUMŞ/1023

12

15 Haziran 2006

Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokol

3 Ağustos 2009

12/8/2009 HUMŞ/992

13

28 Mart 2008

Viyana

Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol

1 Ekim 2009

5/8/2009

HUMŞ/1024