9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi          : 2/9/2009

             Karar No                : 2009/46

             İşyeri                       : Fatih Şahin-Merkez Otopark İşletmeleri

                                               Cumhuriyet Mah. Tennuri Cad. Tennur İşhanı

                                               Kat: 2 No: 4          

                                               Melikgazi/KAYSERİ

             B.M. Dosya No       : 54492.38

             Tespiti İsteyen       : Tümtis  Sendikası

             İnceleme                 : Fatih Şahin-Merkez Otopark İşletmelerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile imzalanan kira sözleşmesi hükümlerine göre Kayseri ilinde zaman zaman değişen sayıda araç park yerlerinin kiralanması suretiyle otopark işletmeciliğinin yapıldığı, bu nedenle işyerinin “İşkolları Tüzüğü”nün 18 sıra numaralı “Kara Taşımacılığı” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar: Fatih Şahin-Merkez Otopark İşletmelerinde  yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 18 sıra numaralı  “Kara Taşımacılığı” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.