9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DAİMİ KADROLARINA İLK DEFA İŞÇİ

OLARAK ALINACAKLAR İÇİN YAPILACAK MERKEZİ SINAVA GİRECEKLER

İLE EĞİTİM DÜZEYLERİ İTİBARIYLA MERKEZİ SINAV DIŞINDA

KALANLAR VE BUNLARIN İŞE YERLEŞTİRİLMELERİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 11/4/2006 tarihli ve 26136 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.