9 Eylül 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27344

TEBLİĞ

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından;

PROJE VE KONTROLLUK İŞLERİNDE UYGULANACAK

FİYAT ARTIŞ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

                28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar”ın 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı  bendi gereği, birinci derecenin son kademesindeki bekâr bir Devlet Memuru olarak Bakanlığımız Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mimari Proje Dairesi Başkanı’nın bütün ek ödentileri dahil net maaşının sözleşmeye esas yıl dönemi (sözleşme birim fiyatlarının ait olduğu yıl dönemi) ile uygulama yılı dönemine ait miktarları arasındaki artış oranları;

                1/7/2009 tarihinden itibaren, proje ve kontrolluk işlerinde uygulanmak üzere;

 

01/07/2009 tarihinden itibaren

1980

yılı

sözleşmeleri için

100958.71

1981

yılı

sözleşmeleri için

69505.96

1982

yılı

sözleşmeleri için

46459.35

1983

yılı

sözleşmeleri için

36956.99

1984

1.

dönemi sözleşmeleri için

29907.74

1984

2.

dönemi sözleşmeleri için

25546.69

1985

1.

dönemi sözleşmeleri için

19411.63

1985

2.

dönemi sözleşmeleri için

17563.12

1986

1.

dönemi sözleşmeleri için

14034.34

1986

2.

dönemi sözleşmeleri için

12638.30

1987

1.

dönemi sözleşmeleri için

10102.18

1987

2.

dönemi sözleşmeleri için

8757.12

1988

1.

dönemi sözleşmeleri için

6686.21

1988

2.

dönemi sözleşmeleri için

5507.21

1989

1.

dönemi sözleşmeleri için

4321.85

1989

2.

dönemi sözleşmeleri için

2243.77

1990

1.

dönemi sözleşmeleri için

1843.54

1990

2.

dönemi sözleşmeleri için

1463.30

1991

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1200.41

1991

2.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

904.62

1991

3.

dönemi (15 Eylül - 31 Aralık) sözleşmeleri için

841.01

1992

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

634.78

1992

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

523.24

1993

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

394.28

1993

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

316.69

1993

3.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

287.09

1994

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

234.80

1994

2.

dönemi (1 Nisan - 30 Haziran) sözleşmeleri için

208.64

1994

3.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

204.19

1994

4.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

197.15

1995

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mart) sözleşmeleri için

171.52

1995

2.

dönemi (1 Nisan - 14 Nisan) sözleşmeleri için

161.52

1995

3.

dönemi (15 Nisan - 14 Kasım) sözleşmeleri için

99.62

1995

4.

dönemi (15 Kasım - 31 Aralık) ve

 

1996

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

67.67

1996

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

45.80

1997

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

26.01

1997

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

19.38

1998

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

14.65

1998

2.

dönemi (1 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

12.18

1998

3.

dönemi (1 Ekim-31 Aralık) sözleşmeleri için

10.99

1999

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

8.47

1999

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

7.11

2000

1.

dönemi (1 Ocak - 31 Mayıs) sözleşmeleri için

6.22

2000

2.

dönemi (1 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

5.71

2000

3.

dönemi (1 Temmuz - 14 Aralık) sözleşmeleri için

5.33

2000

4.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

5.02

2001

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Nisan) sözleşmeleri için

4.58

2001

2.

dönemi (15 Nisan - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

4.48

2001

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Haziran) sözleşmeleri için

4.03

2001

4.

dönemi (15 Haziran - 30 Haziran) sözleşmeleri için

3.86

2001

5.

dönemi (1 Temmuz - 14 Eylül) sözleşmeleri için

3.71

2001

6.

dönemi (15 Eylül - 14 Ekim) sözleşmeleri için

3.52

2001

7.

dönemi (15 Ekim - 14 Kasım) sözleşmeleri için

3.35

2001

8.

dönemi (15 Kasım - 14 Aralık) sözleşmeleri için

3.16

2001

9.

dönemi (15 Aralık - 31 Aralık) sözleşmeleri için

3.01

2002

1.

dönemi (1 Ocak - 14 Ocak) sözleşmeleri için

2.76

2002

2.

dönemi (15 Ocak - 14 Mayıs) sözleşmeleri için

2.24

2002

3.

dönemi (15 Mayıs - 14 Temmuz) sözleşmeleri için

2.16

2002

4.

dönemi (15 Temmuz - 30 Eylül) sözleşmeleri için

2.04

2002

5.

dönemi (1 Ekim - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1.97

2003

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1.81

2003

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1.79

2004

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1.66

2004

2.

dönemi (1 Temmuz - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1.60

2005

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1.54

2005

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1.44

2006

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1.41

2006

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1.35

2007

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1.29

2007

2.

dönemi (1 Temmuz -  31 Aralık) sözleşmeleri için

1.25

2008

1.

dönemi (1 Ocak -  30 Haziran) sözleşmeleri için

1.21

2008

2.

dönemi (1 Temmuz -  14 Ağustos) sözleşmeleri için

1.14

2008

3.

dönemi (15 Ağustos - 31 Aralık) sözleşmeleri için

1.09

2009

1.

dönemi (1 Ocak - 30 Haziran) sözleşmeleri için

1.05

2009

2.

dönemi (1 Temmuz -               ) sözleşmeleri için

1.00

olarak tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.