22 Ağustos 2009 Tarihli ve 27327 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15282    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2009/15315     Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—  Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İzmir Ekonomi Üniversitesi Alım-Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

—  Kamu İhale Genel Tebliği

—  Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun’un 49 uncu Maddesinde Yer Alan Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı’nın 1 inci Maddesi (g) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 183)