22 Ağustos 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27327

ATAMA KARARI

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/11149

             1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde;

             Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yozgat Bölge Müdürlüğüne, Şanlıurfa Bölge Müdürü Mehmet ÜRÜN'ün,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Şanlıurfa Bölge Müdürlüğüne, Gaziantep Bölge Müdürü Cengiz YILDIRIM'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Gaziantep Bölge Müdürlüğüne, Hatay Bölge Müdürü Kemal TAŞDEMİR'in,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Hatay Bölge Müdürlüğüne, Diyarbakır Bölge Müdürü Burhan GÖKSU'nun,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Diyarbakır Bölge Müdürlüğüne, Ankara Bölge Müdürü Kadir CEYLAN'ın,

             1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli İstanbul Bölge Müdürlüğüne, Erzurum Bölge Müdürü Ali ATAMAN'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece   kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Erzurum Bölge Müdürlüğüne, İstanbul Bölge Müdürü Adnan CEVHER'in,

             1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli İzmir Bölge Müdürlüğüne, Kastamonu Bölge Müdürü Burhan USTA'nın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kastamonu Bölge Müdürlüğüne, Konya Bölge Müdürü Mustafa TARTAR'ın ,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Konya Bölge Müdürlüğüne, Elazığ Bölge Müdürü Sedat CÖMERTOĞLU'nun,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Elazığ Bölge Müdürlüğüne, Edirne Bölge Müdürü Ali AYDOĞAN'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne Bölge Müdürlüğüne, Sivas Bölge Müdürü Mehmet YILDIRIM'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas Bölge Müdürlüğüne, Kayseri Bölge Müdürü Mehmet POSTACI'nın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Kayseri Bölge Müdürlüğüne, Eskişehir Bölge Müdürü H. Erdoğan BÜYÜKBOYACI'nın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Eskişehir Bölge Müdürlüğüne, Trabzon Bölge Müdürü İbrahim TONOZ'un,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Trabzon Bölge Müdürlüğüne, Antalya Bölge Müdürü Mülayim ÇAVUŞ'un,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Antalya Bölge Müdürlüğüne, Van Bölge Müdürü Bilal CURABAZ'ın,

             Bu suretle boşalacak olan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Van Bölge Müdürlüğüne, İzmir Bölge Müdürü Doğan S ARI'nın,

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunu'nun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.

                                                                                      21/8/2009

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                   Mustafa DEMİR

                  Başbakan                                       Bayındırlık ve İskan Bakanı