12 Ağustos 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27317

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜNÜN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA BULUNAN AYAK VE BACAK

KORUYUCULARI KONUSUNDA ONAYLANMIŞ KURULUŞ

OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 1783 kimlik kayıt numarası ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğinde yer alan ayak ve bacak koruyucu donanımları için ATTip İnceleme Belgesi (EC Type – Examination Certificate) (Modül-B), Üretimde At Kalite Kontrol Sistemi (Modül D) ve Nihai Ürün AT Kalite Kontrol Sistemi (Modül E) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilmiştir.

             MADDE 2 – (1) Onaylanmış Kuruluş olarak görevlendirilen Türk Standartları Enstitüsünün (TSE) kişisel koruyucu donanımlarla ilgili diğer resmi duyuruları Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın http://www.dtm.gov.tr/dts/ABTeknik/abteknik.htm adresinden takip edilecektir.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.