25 Temmuz 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27299

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/20)

                Başvuru

                MADDE 1 – (1) 4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, yerli üreticiler Zorluteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Zorluteks), Tanrıverdi Mensucat Sanayi A.Ş. (Tanrıverdi), Burkay Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Burkay) firmalarının aktif desteği ile TETSİAD Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği tarafından yapılan başvuruda; Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “muhtelif perde ile muhtelif perdelik ve döşemelik mensucat”ın Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ithal edildiği ve bu durumun yerli üretim dalına zarar verdiği iddiasıyla anılan ülke menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.  Başvuru TETSİAD üyesi İndo Tekstil Dokuma San.ve Tic. Ltd. Şti., Anka Dokuma ve Empirme San. Tic. A.Ş., Elvin Tekstil Sanayi ve Tic. A.Ş., Hür Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Dilhan Tekstil San.Tic. A.Ş.,  Borelli Perde ve Döşeme Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Artabel Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Perucci Tekstil Mobilya Orman Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti., Hande Tekstil Gıda San. Tic. Ltd. Şti., Festival Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Akman Tekstil Tic. ve San. A.Ş., Sim Brode Tekstil San. ve Tic. A.Ş, Ahsen Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti., USK Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Örsev Tekstil San. Ve Tic. A.Ş., Hit Tekstil Sanayi ve İhracat A.Ş., Baykar Döşemelik ve Perdelik Kumaş San.ve Dış Tic. Ltd. Şti., Metropol Tül Tekstil San.ve Tic. Ltd. Şti., Nilsa Tekstil İnşaat San.ve Tic. A.Ş., Kısmet Tekstil Ürünleri San.ve Tic. Ltd. Şti., Koçaklar Ev Tekstil Ürünleri San. Tic. A.Ş., Tuğra Dokuma San.ve Tic. A.Ş, Ankara Tekstil Pazarlama San.ve Tic. A.Ş., Pırlanta Tekstil San. ve Tic. Tur. Ltd. Şti, Üstün Brode Tekstil İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Aleran Tekstil İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., İsbay Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti., Ekt Ekenler Tekstil San. ve Tic. A.Ş firmaları tarafından da desteklenmektedir.

             Başvuru konusu madde

             MADDE 2 – (1) Şikayet konusu eşya, normal olarak ekli listede bulunan gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) beyan edilen “muhtelif perde ile muhtelif perdelik ve döşemelik mensucat”tır. Bahse konu gümrük tarife istatistik pozisyonları, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

                (2) Şikayete konu ürün, sentetik filament ipliklerden dokunmuş muhtelif perde ile muhtelif  perdelik ve döşemelik mensucattır. Şikayetçi tarafından sunulan bilgilere göre, perdelik mensucat asılacağı pencerenin büyüklüğüne göre özel ebatlarda kesilerek güneş ışığını ve iç ortamın görünmesini engelleyen aynı zamanda dekoratif özelliği olan perde elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Perdeyi temel olarak tül perde ve kumaş perde olmak üzere iki grupta değerlendirmek mümkündür. Perde dokuma veya örme kumaştan olabilmektedir. Dokuma tül perdelik mensucat, bilgisayar kontrollü armür ve jakar sistemleri vasıtasıyla isteğe göre desen verilerek dokunmasından sonra yarı mamul ham tül yada ham tül perdelik kumaş elde edilmektedir. Ham dokuma tül perde kumaşı fikse makineleri vasıtasıyla yıkama, boyama ve diğer işlemlerden geçerek mamul perde haline gelmektedir. Ham dokuma düz tül perde, işlemeli polyester perde üretimi için zemin kumaş olarak kullanılmakta ve bu perde üzerine nakış işlenmektedir. Nakış yapılan perdeye ise boya apre işlemleri yapılarak brode (işlemeli) perdelik mensucat elde edilmektedir. Tül perde içerisinde yer alan organze tip tül ise, atkı ve çözgü ipliği diğer tül perdelere göre daha ince olan ipliklerden dokunan perdelik mensucattır. Kumaş perdelik mensucat ise kullanılacağı mekana göre farklı renklerdeki ipliklerden dokunmuş veya baskı yapılmış kalın kumaştan elde edilen mensucattır. Örme perdeler de dokuma perdelerle benzer özellikler göstermekte olup tezgah ve ipliklerde değişiklikler yapılarak üretilebilmektedir.

(3) Şikayete konu döşemelik mensucat ise, genellikle kalın kumaş perdelik mensucat ile aynı tip makinelerde benzer üretim sürecinden geçerek üretilmektedir. Şikayete konu döşemelik mensucat, perdelik mensucattan farklı olarak daha çok koltuk kaplama, minder kaplama, koltuk şalı,  şezlong örtüsü, yatak örtüsü, masa örtüsü gibi alanlara hitap etmekle birlikte temel fiziki özellikler itibariyle büyük ölçüde perdelik mensucat ile aynı yada benzer özellikler taşımaktadır.

(4) Yerli üreticiler tarafından üretilen hazır perdeler mamul mal niteliğinde olup doğrudan ev tekstili sektöründe son kullanıcıya hitap ederken ithal edilen benzer eşya da ev tekstili sektöründe tüketiciler tarafından kullanılmaktadır. Gerek yerli üretim dalının ürettiği gerekse ithal edilen ÇHC menşeli perdelik mensucat ise perakende olarak perde mağazasında nihai tüketicilere ihtiyaç duyulan boyutta hazırlanarak perde haline getirilerek sunulmaktadır. Yerli üreticilerin bir kısmı kendi pazarlama şirketi bazıları da ana bayileri veya bölge bayileri vasıtasıyla ürünlerini yurt içinde perakende satış yapan firmalara dağıtmaktadırlar. Ayrıca bazı firmalarının kendi mağaza zincirleri de bulunmaktadır. İthal edilen ürünler de benzer şekilde nihai tüketiciye ulaşmaktadır. 

             (5) Soruşturma kapsamında ürün tanımı, sınıflandırmaya esas GTİP’ler ve belirtilen GTİP’lerin kapsamı ve içeriği de incelemeye alındığından bu hususlara ilişkin her türlü görüşün süresi içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             Başvurunun temsil niteliği

             MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi ve destekçi firmaların Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

             Damping iddiası

             MADDE 4 – (1) Bu aşamada, ÇHC’nin piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, Yönetmelik’in 7 nci maddesi uyarınca şikâyet konusu malın Türkiye’deki üretim maliyetine makul bir kâr oranı eklenmek suretiyle hesaplanan oluşturulmuş değer normal değer olarak alınmıştır. Normal değer fabrika çıkış aşamasında tespit edilmiştir.

             (2) Şikâyet konusu ülkeden Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikayet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu ithalat istatistiklerinden elde edilen değerler kullanılmıştır.

             (3) Normal değer ile ihraç fiyatının aynı ticari aşamada karşılaştırılmasını teminen FOB ihraç fiyatı ihracatçıların lehine olmak üzere fabrika çıkış aşaması fiyat olarak kabul edilmiştir.

             (4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla hesaplanan damping marjının ÇHC’den yapılan şikayete konu ürün için önemli oranda olduğu görülmüştür.

             Zarar ve nedensellik iddiası

             MADDE 5 – (1) Eldeki verilerle hesaplanan damping marjının önemli oranlarda olduğu anlaşılmıştır.

             (2) ÇHC menşeli ithalatın, toplam ithalat içerisindeki payı 2006-2008 dönemi arasında yüksek oranlı artış göstermiştir. Aynı dönemde, pazardaki büyümeye rağmen yerli üretim dalının iç piyasa satışlarının mutlak ve nispi olarak gerilediği ve pazar payının önemli oranda azaldığı, buna mukabil söz konusu büyüyen pazarın tamamen ÇHC menşeli şikayet konusu ürün tarafından doldurulduğu tespit edilmiştir.

             (3) Yerli üretim dalının satış fiyatları şikayete konu ülke menşeli ithalat sonucu oluşan fiyat baskısı nedeniyle ticari maliyetlerinin altında kalmıştır. Hesaplamalarda fiyat baskısının önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

             (4) Yerli üretim dalının sınai maliyetlerindeki reel gerilemeye rağmen, şikayete konu dampingli ithalata paralel olarak yurtiçi satış, üretim, kapasite, pazar payı, stoklar, nakit akışı, istihdam ve ücretler gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar olduğu tespit edilmiştir.

             (5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, şikâyete konu ÇHC menşeli, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluklara yol açtığı değerlendirilmiştir.

             Karar ve işlemler

             MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nca ÇHC menşeli söz konusu madde için, Yönetmelik’in 20 nci maddesi çerçevesinde dampinge karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

             (2) Soruşturma, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

             Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi            

             MADDE 7 – (1) Yönetmelik’in 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, bu aşamada ÇHC için serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal ülke olarak Türkiye’nin seçilmesi düşünülmektedir.

             (2) Ancak, ÇHC’de yerleşik soruşturmaya konu üretici veya üreticilerin soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmelik Ek Madde 1’deki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğ’in 9 uncu maddesinde belirtilen süreler içinde yeterli deliller ile ispat etmeleri halinde, bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmelik’in 5 inci maddesi uygulanır.

             Soru formları ve bilgilerin toplanması

             MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi almayan tarafların soru formunu DTM internet sayfasındaki ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

             (2) Ayrıca, ilgili ülkedeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve çabuklaştırmak amacıyla ÇHC’nin Türkiye’deki resmi temsilciliğine bildirim yapılacaktır.

             Süreler

             MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dahil 37 gündür. Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

             (2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, emsal ülke seçimi ve karşı zarar savunması da dahil olmak üzere soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin dikkate alınabilmesi için, söz konusu bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

             (3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak bu Tebliğ’in 8 inci maddesi kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları, vb.) görüşlerini bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak DTM İthalat Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.

             İşbirliğine gelinmemesi

             MADDE 10 – (1) Yönetmelik’in 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde soruşturmaya ilişkin karar -olumlu veya olumsuz- mevcut verilere göre alınacaktır.

             Geçici önlem alınması, vergilerin geriye dönük uygulanması

             MADDE 11 – (1) Karar’ın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

             (2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

             Yetkili merci ve adresi

             MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

             Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 

             İthalat Genel Müdürlüğü

             Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

             İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek/ANKARA

             Tel  :  +90-312-204 77 10 / 212 87 52 

             Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

             E-posta: dsd0920@dtm.gov.tr

 

             Soruşturmanın başlangıç tarihi

             MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğ’in yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

EK:

Soruşturmaya Konu Muhtelif Perde ile Muhtelif Perdelik ve Döşemelik Mensucata Ait Gümrük Tarife Sınıflandırması Listesi

 

5407.41.00.90.11

5407.41.00.90.12

5407.42.00.90.11

5407.42.00.90.12

5407.43.00.90.11

5407.43.00.90.12

5407.44.00.90.11

5407.44.00.90.12

5407.51.00.90.11

5407.51.00.90.12

5407.52.00.90.11

5407.52.00.90.12

5407.53.00.90.11

5407.53.00.90.12

5407.54.00.90.11

5407.54.00.90.12

5407.61.10.90.11

5407.61.10.90.12

5407.61.30.90.11

5407.61.30.90.12

5407.61.50.90.11

5407.61.50.90.12

5407.61.90.90.11

5407.61.90.90.12

5407.69.10.90.11

5407.69.10.90.12

5407.69.90.90.11

5407.69.90.90.12

5407.71.00.90.11

5407.71.00.90.12

5407.72.00.90.11

5407.72.00.90.12

5407.73.00.90.11

5407.73.00.90.12

5407.74.00.90.11

5407.74.00.90.12

5407.81.00.90.11

5407.81.00.90.12

5407.82.00.90.11

5407.82.00.90.12

5407.83.00.90.11

5407.83.00.90.12

5407.84.00.90.11

5407.84.00.90.12

5407.91.00.90.11

5407.91.00.90.12

5407.92.00.90.11

5407.92.00.90.12

5407.93.00.90.11

5407.93.00.90.12

5407.94.00.90.11

5407.94.00.90.12

6005.31

6006.31

6005.32

6006.32

6005.33

6006.33

6005.34

6006.34

6303.12

6303.92

5810.92