24 Temmuz 2009 Tarihli ve 27298 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2009/15186     Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesi

 

TÜZÜKLER

2009/15134     Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü

2009/15154     Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15187     Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

2009/15215     Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

2009/15212     Deniz Turizmi Yönetmeliği

—  Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

—  Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

—  Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ön Lisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Karadeniz Teknik Üniversitesi Çift Ana Dal, Yan Dal ve Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/36)

—  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009-32/38)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 11)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 23/7/2009 Tarihli ve 2009/47 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

—  Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk ve Ceza Bölümlerine Ait Kararlar