21 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27295

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  20 Temmuz 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-8209

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 21 Temmuz 2009 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                  Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        20 Temmuz 2009

      B.01.0.KKB.01-06-216-474

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 20/7/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8209 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Temmuz 2009 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI