21 Temmuz 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27295

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

             Karar Sayısı: 3263                                                                                                               Karar Tarihi: 16/7/2009

             Kurul Başkanlığının 15/7/2009 tarihli yazısı ekinde gönderilen 2/7/2009 tarih ve BDDK.UY1.72.1-12274 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

             Anadolubank A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi kapsamında Banka risk grubunda yer alan şirketlere ve iştiraklerine,

             - Bilgi sistemleri, tahsili gecikmiş alacakların takibi, ihracat, dış ticaret, kredi operasyonel işlemlerinin hazırlanması, vesaik doküman hazırlama ve kontrolü, akreditif hazırlanması, transfer işlemlerinin hazırlanması, piyasa istihbarat paylaşımı ile eğitim ve insan kaynakları konularında destek/danışmanlık hizmeti,

             - Kredi teminat kontrolü, takibi, mali analiz ve istihbarat, dava takibi, teminatların alınması ve hukuksal kontrol konularında ise hizmet verilecek şirketin işlemlerinin yürütülmemesi ve destek/danışmanlık alınan hizmeti yürütecek birimlerin ya da söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu personelin şirketlerin bünyesinde bulunması kaydıyla, Kanunun 73 üncü maddesinin son fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, sadece görüş vermek, tek tip sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak ve sair amaçla müşavirlik/danışmanlık hizmeti

             sunmasına ilişkin faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.