16 Temmuz 2009 Tarihli ve 27290 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2008/14002     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14003     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Jeolojik İstikşaf Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14004     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2008/14005     Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Tarafından Akdeniz’de Türk Karasuları Dışında Yer Alan Bazı Bölgelerde Petrol Ameliyatı Yapılmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2009/15199     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar               

 

YÖNETMELİKLER

—  Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

GENELGE

—  4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2009/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

DÜZELTME (2009/15198 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)