15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                              14 Temmuz 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-7955

CUMHURBAŞKANLIĞI  YÜCE KATINA

             Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 15 Temmuz 2009 tarihinde İsveç’e gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                14 Temmuz 2009

      B.01.0.KKB.01-06-208-461

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 14/7/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7955 sayılı yazınız.

             Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 15 Temmuz 2009 tarihinde İsveç’e gidecek olan İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI