15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                          14 Temmuz 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-7954

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 15 Temmuz 2009 tarihinde İsveç’e gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                14 Temmuz 2009

      B.01.0.KKB.01-06-207-460

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ: 14/7/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-7954 sayılı yazınız.

             Avrupa Birliği Adalet ve İçişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 15 Temmuz 2009 tarihinde İsveç’e gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI