15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2009/15200

             Ekli “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 569 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.       Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı

          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                F. ÇELİK

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı

           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN

       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı

       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK

  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı

       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                               R. AKDAĞ

   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.

        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ

Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                      E. GÜNAY                                                      V. EROĞLU

                                           Kültür ve Turizm Bakanı                                   Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ

BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN KARAR

             MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

 

I SAYILI LİSTE

 

(A) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

 

(Hafif yağlar ve müstahzarları)

 

 

2710.11.11.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0

Kilogram

 

(Yalnız nafta)

 

 

2710.11.31.00.00

Uçak benzini

0

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

2710.11.41.00.00

Oktanı (RON) 95'ten az olanlar

1,6500

Litre

 

(Kurşunsuz normal benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

2710.11.45.00.11

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,6915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 2710.11.45.00.12

Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan

1,6915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

 

 

 2710.11.45.00.19

Diğerleri

1,6915

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.11

Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,8135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

 

 

 

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

 

 

2710.11.49.00.19

Diğerleri

1,8135

Litre

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.51.00.00

Oktanı (RON) 98'den az olanlar

1,6800

Litre

 

(Kurşunlu normal benzin)

 

 

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

 

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)

 

 

2710.11.59.00.00

Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,6800

Litre

 

(Kurşunlu süper benzin)

 

 

2710.11.70.00.00

Benzin tipi jet yakıtı

0

Litre

2710.19.21.00.00

Jet yakıtı (Kerosen)

0

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.11

Motorin

1,1545

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.41.00.18

Diğerleri

1,1545

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.11

Motorin

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.12

Kırsal Motorin

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05'i geçen fakat % 0,2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.45.00.18

Diğerleri

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.11

Motorin

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.13

Deniz motorini (DMX)

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.14

Deniz motorini (DMA)

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.15

Deniz motorini (DMB)

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.16

Deniz motorini (DMC)

1,0845

Litre

 

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2'yi geçenler)

 

 

2710.19.49.00.19

Diğerleri

1,0845

Litre

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.11

Fuel oil 3

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçmeyenler)

 

 

2710.19.61.00.19

Diğerleri

0,2370

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.11

Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1'i geçen fakat % 2'yi geçmeyenler)

 

 

2710.19.63.00.19

Diğerleri

0,4760

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.11

Fuel oil 5

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2'yi geçen fakat % 2,8'i geçmeyenler )

 

 

2710.19.65.00.19

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.11

Fuel oil 6

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.12

Denizcilik yakıtı (RMA-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.13

Denizcilik yakıtı (RMB-30)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.14

Denizcilik yakıtı (RMD-80)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.15

Denizcilik yakıtı (RME-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.16

Denizcilik yakıtı (RMF-180)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.17

Denizcilik yakıtı (RMG-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.18

Denizcilik yakıtı (RMH-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.21

Denizcilik yakıtı (RMK-380)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.22

Denizcilik yakıtı (RMH-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.23

Denizcilik yakıtı (RMK-700)

0,2240

Kilogram

 

(Fuel oiller)

 

 

 

(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8'i geçenler )

 

 

2710.19.69.00.99

Diğerleri

0,2240

Kilogram

 27.11

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)

0

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.11.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.12

Propan

1,0300

Kilogram

 

(Sıvılaştırılmış)

 

 

2711.13

Bütan

1,0300

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)

1,0980

Kilogram

 

Diğerleri

1,0300

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.21.00.00.00

Doğal gaz

 

 

 

Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar

0,6964

Standart M³

 

Diğerleri

0,0230

Standart M³

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.11

Propan

1,0300

Kilogram

 

(Gaz halinde)

 

 

2711.29.00.00.12

Bütan

1,0300

Kilogram

 

(Petrol koku)

 

 

2713.11.00.00.00

Kalsine edilmemiş

0

Kilogram

 

(Petrol koku)

 

 

2713.12.00.00.00

Kalsine edilmiş

0

Kilogram

 

(Petrol bitümeni)

 

 

2713.20.00.00.19

Diğerleri

0

Kilogram

2713.90

Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları

0

Kilogram

 

(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)

 

 

3824.90.97.90.54

Oto Biodizel

0,8000

Litre

3824.90.97.90.55

Yakıt Biodizel

0,8000

Litre

 

 

 

 

 

(B) CETVELİ

 

 

 

 

 

 

 G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2707.10

Benzol (Benzen)

1,8135

Kilogram

2707.20

Toluol (Toluen)

1,8135

Kilogram

2707.50.90.00.11

Solvent nafta

1,8135

Kilogram

 

(Çözücü nafta)

 

 

2710.11.21.00.00

White spirit

1,8135

Kilogram

2710.11.25.00.00

Diğerleri

1,8135

Kilogram

2710.11.90.00.11

Diğer solventler

1,8135

Kilogram

 

(Çözücüler) (Petrol eteri)

 

 

2710.11.90.00.19

Diğerleri

1,8135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2710.19.29.00.00

Diğerleri

1,8135

Kilogram

 

(Petrol eteri)

 

 

2901.10.00.90.11

Hekzan

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.12

Heptan

1,8135

Kilogram

2901.10.00.90.13

Pentan

1,8135

Kilogram

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

1,8135

Kilogram

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

1,8135

Kilogram

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

1,8135

Kilogram

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)

 

 

3811.21.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,8135

Kilogram

 

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)

 

 

3811.29.00.10.00

Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

1,8135

Kilogram

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

1,8135

Kilogram

 

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar

 

 

3814.00.90

Diğerleri

0,0650

Kilogram

 

(Esası bütil asetat olanlar hariç)

 

 

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

0,0650

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.71.00.00

Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.75.00.00

2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

 

Kilogram

0,9345

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.81.00.00

Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.83.00.00

Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.85.00.00

Beyaz yağlar, sıvı parafin

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.87.00.00

Dişli yağları ve redüktör yağları

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.91.00.00

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.93.00.00

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.25

Diğer madeni yağlar

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.21

Spindle oil

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.22

Light neutral

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.24

Bright stock

0,9345

Kilogram

 

(Yağlama yağları; diğer yağlar)

 

 

2710.19.99.00.98

Diğerleri

0,9345

Kilogram

 

(Yalnız baz yağlar)

 

 

2710.19.25.00.11

Gazyağı

0,7605

Litre

2710.19.25.00.19

Diğerleri

0,7605

Litre

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.11.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.10.00.00

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.91.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.19.99.00.00

Diğerleri

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.91.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.99.10.00.00

Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

0,3000

Kilogram

 

(Yağlama müstahzarları)

 

 

3403.99.90.00.00

Diğerleri

0,3000

Kilogram

 

 

 

 

 

 

 

             MADDE 2 – 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan listeye aşağıdaki G.T.İ.P numaralarıyla belirtilen mallar eklenmiştir.

 

G.T.İ.P NO

Mal İsmi

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.11.00.00.00

 

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.10.00.00

 

Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

 

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.91.00.00

Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.19.99.00.00

Diğerleri

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.91.00.00.00

 

Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.10.00.00

Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar

 

 

 

(Yağlama müstahzarları)

3403.99.90.00.00

Diğerleri

 

 

             MADDE 3 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

             MADDE 4 – 25/12/2008 tarihli ve 2008/14482 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “%33” ibaresi “%26” olarak değiştirilmiştir.

             Yürürlük

             MADDE 5 – Bu Kararın;

             a) 4 üncü maddesi 30/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

             yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini ilgisine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı yürütür.