15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

TEBLİĞ

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARAP ÜRETİMİ VE PİYASAYA ARZI İLE İLGİLİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

             MADDE 1 – 23/10/2004 tarihli ve 25622 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarap Üretimi ve Piyasaya Arzı ile İlgili Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 8 – Başka Firmalar Adına (Fason) Alkollü İçki Üretiminin Yapılamayacağına İlişkin 8/7/2009 tarihli ve 4832 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı uyarınca başka firmalar adına (fason) şarap üretimi yapılamaz.”

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.