15 Temmuz 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27289

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

ULUSLARARASI GÖZETİM ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2009/39)

             MADDE 1 –  (1) 2006/21 sayılı Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirket, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejim Kararı’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, bir ay süreyle faaliyetten men edilmiştir.

             USAS ULUSLARARASI SURVEY VE ARAŞTIRMA SERVİSİ LİMİTED ŞİRKETİ

             Yeni Mah. Fatih Cad. No: 25/B

             Aliağa/İZMİR

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımından 15 gün sonra yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.