14 Temmuz 2009 Tarihli ve 27288 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

2009/15137     Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Köksal TOPTAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans-Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları Uygulama, Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009/2)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/9)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/11)

—  Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 3)