10 Temmuz 2009 Tarihli ve 27284 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5917  Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15124   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturalya Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komitesi VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—  Devlet Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Aydınlatma Yönetmeliği

—  Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Festival ve Benzeri Hizmetler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Sekreterlik Basım ve Yayın Müdürlüğü Ofset Tesislerinin Kurum Dışı Hizmetlerinde Uygulanacak Satım, Alım, Yapım ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/05)

—  Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2009/08)

 

KURUL KARARI

—  Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesine Ait Karar