3 Temmuz 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27277

GENELGE

             Başbakanlıktan:

             Konu    :  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

                             Koordinasyon Kurulu.

GENELGE

2009/11

 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri oluşturmak, ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği sağlamak üzere, 2008/7 sayılı genelge ile kurulmuş bulunan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu’na Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) en az Genel Sekreter düzeyinde bir temsilcinin de üye olarak katılması uygun görülmüştür.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                              Başbakan