27 Haziran 2009 Tarihli ve 27271 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2009/15029     Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Turizm Yüksek Komisyonu Arasında İmzalanan “Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15045     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15052     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15055     Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

2009/15062     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15065     Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15073     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (BMSKÖ) Arasındaki Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi (UHETEM) Proje’sinin Süresinin 31 Aralık 2010’a Kadar Uzatılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2009/15076     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Diplomatik, Resmi, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15077     Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı Arasında İmzalanan “Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

2009/15088     Türkiye-Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—     Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Numaralandırma Yönetmeliği

—     Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

—     Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—     Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—     Türk Gıda Kodeksi Yumurta ve Yumurta Ürünleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/46)

—     Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği

—     Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2009 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—     Yargıtay 13, 18 ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar