27 Haziran 2009 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27271

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2009/15055

             9 Ocak 2009 tarihinde Addis Ababa’da imzalanan ekli “Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 18/5/2009 tarihli ve HUMŞ-279 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

            Başbakan

 

          C. ÇİÇEK                                   M. AYDIN                           A. BABACAN                                    M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                         Devlet Bakanı

 

         H. YAZICI                                 F. N. ÖZAK                             E. GÜNAY                                      F. N. ÖZAK

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                             Devlet  Bakanı V.

 

          E. BAĞIŞ                                   S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                                       S. ERGİN

       Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                                  Adalet Bakanı

 

       M. V. GÖNÜL                               B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                                 M. ŞİMŞEK

Milli Savunma Bakanı                        İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                                 Maliye Bakanı

 

       N. ÇUBUKÇU                                M. DEMİR                               R. AKDAĞ                                      V. EROĞLU

   Milli Eğitim Bakanı                Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                              Ulaştırma Bakanı V.

 

       M. M. EKER                                Ö. DİNÇER                              M. DEMİR                                       R. AKDAĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanı       Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı V.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

 

                                 E. GÜNAY                                                                                  V. EROĞLU

                       Kültür ve Turizm Bakanı                                                              Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE – ETİYOPYA KARMA EKONOMİK, TİCARİ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ KOMİSYONU

5. DÖNEM TOPLANTISI MUTABAKAT ZAPTI

             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Geçici Hükümeti arasında İzmir’de 9 Eylül 1993 tarihinde imzalanan “Ekonomik ve Teknik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması”nın 11. maddesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti arasında Ankara’da 13 Mart 2000 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı uyarınca kurulan Türkiye – Etiyopya Karma Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu (KEK), 8-9 Ocak 2009 tarihlerinde Addis Ababa’da beşinci dönem toplantısını gerçekleştirmiştir.

             Türk Heyetine Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM, Etiyopya Heyetine ise Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma BIRRU başkanlık etmiştir.

             Ziyaretleri sırasında Ulaştırma Bakanı Sayın Binali YILDIRIM, Etiyopya Başbakanı Sayın Meles Zenawi tarafından kabul edilmiş ve Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Girma BIRRU, Madencilik ve Enerji Bakanı Sayın Alemayehu Tegenu, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Sayın Diriba Kuma ile görüşmüştür.

             İki Heyetin üyeleri sırasıyla Ek-I ve Ek-II’de yer almaktadır.

             KEK Beşinci Dönem Toplantısı iki tarafın ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik arzu ve kararlılıklarını yansıtan dostluk ve karşılıklı anlayış havası içerisinde gerçekleştirilmiştir.

             Taraflar, mevcut ticari, ekonomik ve mali ilişkilerin daha da genişletilmesinin yanı sıra sanayi, ulaştırma, tarım, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, standardizasyon, su kaynakları, teknik işbirliği ve iki ülke arasında bir iş konseyi kurulması alanlarında işbirliği hakkında kapsamlı müzakere ve fikir alışverişini müteakip, aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır:

             I- TİCARETİN GELİŞTİRİLMESİ

             1. Taraflar, istikrarlı ve uzun vadeli ekonomik ilişkilerin kurulmasının önemini vurgulayarak, iki ülke arasındaki ekonomik, sınaî ve teknik işbirliğinin genişletilmesini ve çeşitlendirilmesini kararlaştırmışlardır.

             2. Taraflar, Etiyopya’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılmasının ardından, Türkiye ile Etiyopya arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını kararlaştırmışlardır.

             Etiyopya tarafı, Türk Hükümeti’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) altında Etiyopya ürünlerine sağladığı tercihli ticaret imkânını memnuniyetle karşılamış ve Türk tarafından Etiyopya’nın ana ihraç ürünlerini GTS listesine dâhil edilmesini talep etmiştir. Türk tarafı, bu talebi dikkate almayı kabul etmiştir.

             3. Taraflar, bu toplantı sırasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birliği arasında Türk – Etiyopya İş Konseyi Kuruluş Anlaşması’nın imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır.

             4. Taraflar bir sonraki KEK toplantısına kadar düzenlenecek olan sergi, fuar, ticaret heyeti, müteahhitlik heyeti ve seminer gibi ticareti geliştirme faaliyetleri için bir program belirlenmesini kararlaştırmışlardır. Bu çerçevede, Taraflar aşağıdaki ticareti geliştirme faaliyetlerinin düzenlenmesi üzerinde mutabık kalmışlardır:

             Addis Ababa’da 2009 yılının ikinci yarısında Türk İhraç Ürünleri Fuarı,

             − Etiyopya’ya 2009 yılının üçüncü çeyreğinde Türk ticaret heyeti,

             − 2009 yılının ilk yarısında deri sanayi alanında sektörel heyet ziyareti,

             − Türkiye’ye 2009 yılında Etiyopya’dan alım heyetleri,

             − İstanbul’da 2009 yılının ikinci yarısında Türk – Etiyopya İş Konseyi’nin ilk toplantısının düzenlenmesi,

             − İstanbul’da 2009 yılının ikinci yarısında Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ve Türk – Etiyopya İş Konseyi tarafından “Etiyopya’da Nasıl İş Yapılır” konulu yatırım ve ticaret seminerlerinin düzenlenmesi,

             − Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından Türkiye’de, DTÖ konularında Etiyopya’nın öncelik alanları üzerine bir eğitim programı düzenlenmesi,

             − 2009 yılında Etiyopyalı uzman ve yetkililer için lojistik merkezi idaresi, operasyonlar, planlama, güvenlik ve emniyet üzerine bir eğitim programı düzenlenmesi.

             Etiyopya tarafı Türk şirketlerini Ethio-Chamber Uluslararası Ticaret Fuarı, 2009 yılı Haziran ayındaki Addis Odası Uluslararası Ticaret Fuarı, Agrifex, ve 2010 yılı Şubat ayındaki 14. Uluslararası Ticaret Fuarı’na davet etmiştir.

             5. İki ülke arasında ticaretin kolaylaştırılması amacıyla, Taraflar bankalarının doğrudan muhabirlik ilişkileri kurmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             6. Türk tarafı, deniz ulaştırmasının verimliliğini ve hızını artırmak için alternatif denizcilik acentelerinin kullanılmasının öneminin altını çizmiştir.

             7. Taraflar, Etiyopya’daki projelerin finansmanı için, Türkiye İhracat Kredi Bankası ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Maliye ve Kalkınma Bakanlığı arasında müzakerelerin başlatılmasını kararlaştırmışlardır.

             II- SINAÎ VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ

             a) Teknik Yardım

             1. Türk tarafı, TİKA’nın; eğitim kursları, mesleki eğitim ve teknik destek biçiminde teknik yardım sağlamaya devam etmeye hazır olduğunu Etiyopya tarafına bildirmiştir.

             2. Bu bağlamda, Etiyopya tarafı “Addis-Afrika Uluslararası Ticaret Merkezi Projesi”nin tesis edilmesi için yardım talep etmiştir.

             b)  Standardizasyon

             Taraflar, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 2009 yılının ikinci yarısında Türkiye’de, Etiyopya Kalite ve Standartlar Kurumu (QSAE) yetkilileri için bir eğitim programı düzenlenmesini kararlaştırmışlardır. Etiyopya tarafı iki ay içinde kurs konularını iletecektir.

             c) Sınaî İşbirliği

             i. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiler

             1. KEK Dördüncü Dönem Toplantısı kararı doğrultusunda, Türk tarafı Etiyopya’da KOBİ’ler için sanayi bölgelerinin kurulması amacıyla fizibilite çalışmasını üstlenmek ve müşavirlik hizmetini yapmak üzere uzmanlar tahsis etmeyi kabul etmiştir.

             2.                Taraflar, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2009 yılında Etiyopya Mikro ve Küçük İşletmeler Kalkınma Ajansı’nın (FeMSEDA) üst düzey yetkililerine yönelik bir eğitim programı düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

             ii. Gemicilik

             Türk tarafı Türk tersaneleri tarafından Etiyopya gemilerinin söküm, bakım, tamir, inşa ve sınıflandırılmasında sunulan imkânlar hakkında Etiyopya tarafını bilgilendirmiştir.

             iii. Deri

             1. Taraflar, Türkiye Deri Sanayicileri Derneği (TDSD) ve Etiyopya Deri ve Deri Ürünleri Teknoloji Enstitüsü arasında Teknik İşbirliği Protokolü’nün tekrar hayata geçirilmesini kararlaştırmışlardır.

             2. Bu bağlamda, Taraflar, Türk deri sanayicileri için, Etiyopya’da deri sanayindeki tüm muhtemel işbirliği imkânlarını incelemek üzere, Etiyopya’ya, 2009 yılının ilk yarısında bir iş heyeti ziyareti düzenlemesini kararlaştırmışlardır.

             iv. Tekstil

             Etiyopya tarafı, yeni kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi Enstitüsü için teknik destek talep etmiştir. Etiyopya tarafı, iki ay içinde ihtiyaç listesini iletecektir. Türk tarafı, bu talebi göz önüne almayı kabul etmiştir.

             v. Kimyasallar ve İlaçlar

             Etiyopya tarafı, kimya sektöründe uygun teknolojinin seçimi alanında eğitim, danışma ve çalışma ziyareti talep etmiştir. Türk tarafı, bu talebi göz önüne almayı ve 2009 yılında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             vi. Tarım İşleme Endüstrisi

             Etiyopya tarafı, tarım işleme endüstrisinde ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma, paketleme, ürün kalitesi ve sertifikalandırma alanında teknik destek talep etmiştir.

             Etiyopya tarafı, yukarıda bahsedilen sanayilere ilişkin somut tekliflerini iki ay içinde iletecektir. Türk tarafı, bu talebi göz önüne almayı ve 2009 yılında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             vii. Tarım

             Etiyopya tarafı, tarımsal araştırma ve geliştirme alanında bir nota sunmuştur. Etiyopya tarafı iki ay içinde resmi bir nota iletecektir. Türk tarafı, bu notayı göz önüne almayı ve olası işbirliği alanlarına dair cevap vermeyi kabul etmiştir.

             viii. Madencilik ve Enerji

             Etiyopya tarafı kömür arama, petrol sözleşmesi idaresi, petrol arama ve sanayi madenleri arama ve geliştirme alanlarında teknik yardım ve eğitim talep etmiştir. Etiyopya tarafı ayrıca, hidroelektrik santrallerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması, planlanması, tasarımı ve denetiminde destek talep etmiştir. Etiyopya tarafı iki ay içinde somut tekliflerini iletecektir. Türk tarafı, bu talebe 2009 yılının ikinci yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             ix. Su

             1. Taraflar, Türkiye – Etiyopya KEK Beşinci Dönem Toplantısı sırasında Su Kaynaklarının Çeşitlendirilmesinde İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasını memnuniyetle karşılamışlardır. Bu kapsamda, Türk tarafı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilecek olan ve Etiyopyalı mühendislere yönelik bir eğitim programı düzenlenmesini önermiştir.

             2. Etiyopya tarafı “Gode Sulama Projesi”, “Birbir Hidroelektrik Santralı Projesi” ve “Yukarı Guder Sulama Projesi”nde teknik yardım almayı ve ayrıca “elektromekanik, tünel, jeoteknik, tortu taşınması, hidrojeoloji, baraj güvenliği, sondaj teknolojisi, proje çalışma ve tasarım yazılımı dâhil bilgi teknolojileri uygulamaları” alanlarında eğitim kursları talep etmiştir. Bu eğitim kurslarını gerçekleştirmek için, Etiyopya tarafı gerekli konaklama, rehberlik ve jeolojik haritalar da dahil diğer ilgili belgeleri ücretsiz sağlamayı kabul etmiştir.

             x. İnşaat Sektörü

             Taraflar, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Etiyopya Birinci Sınıf Müteahhitler Birliği arasında 8 Şubat 2007 tarihinde imzalanan Anlayış Muhtırası’nın etkin biçimde uygulanmasını teşvik etmeyi kararlaştırmışlardır.

             Taraflar, müteahhitlik heyetleri organizasyonu ile 2009 yılının ikinci yarısında yol ve toplu konut tasarımı ve inşası üzerine TİKA Ofisi tarafından bir seminerin düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

             xi. Ulaştırma

             1. Kara Ulaştırması

             Etiyopya tarafı, yol bakımı, sözleşme idaresi, yol varlık yönetimi, tedarik süreçleri alanlarında eğitim programı talep etmiştir. Etiyopya tarafı, somut tekliflerini iki ay içinde iletecektir. Türk tarafı, bu talebe 2009 yılının ikinci yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             2. Demiryolu Ulaştırması

             Etiyopya tarafı, demiryolu inşası, demiryolu ağı geliştirme ve fizibilite çalışmalarında işbirliği talep etmiştir. Etiyopya tarafı, somut tekliflerini üç ay içinde iletecektir. Türk tarafı bu talebe 2009 yılının ikinci yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             xii. Bilim ve Teknoloji

             Etiyopya tarafı, bilimsel ve teknolojik işbirliğine ilişkin bir taslak anlaşma sunmuş, Türk tarafı ise belgeyi Türkiye’deki ilgili kuruma iletmeyi ve bu talebe 2009 yılının ikinci yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             xiii. Yatırım Teşvik Ajansları Arasında İşbirliği

             Etiyopya tarafı, yatırım teşvik ajansları arasında işbirliğine yönelik bir taslak anlaşma iletmiştir. Türk tarafı belgeyi Türkiye’deki ilgili kuruma iletmeyi ve 2009 yılının ikinci yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             III- EĞİTİM

             Etiyopya tarafı, 25 Mayıs 2004 tarihinde kültür, eğitim, bilim, kitle iletişimi, gençlik ve spor alanında imzalanan anlaşmaya dayanan uygulama programını yeniden sunmuştur. Türk tarafı değerlendirilmesi için ilgili kuruma iletmeyi ve 2009 yılının ilk yarısında cevap vermeyi kabul etmiştir.

             İşbirliğinin Artırılması

             Taraflar, iki ülkenin farklı kurum ve şehirlerinin işbirliği programlarının önemini fark etmişlerdir.

             Etiyopya tarafı, ihracatçılardan toplanan navlun komisyonunun alınmamasını talep etmiştir.

             Taraflar, Türkiye – Etiyopya KEK Altıncı Dönem Toplantısı’nın diplomatik kanallar vasıtasıyla karşılıklı olarak uzlaşılacak bir tarihte Ankara’da düzenlenmesini kararlaştırmışlardır.

             Addis Ababa’da 9 Ocak 2009 tarihinde iki İngilizce nüsha halinde hazırlanmış ve imzalanmıştır.

 

                   TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                                                 ETİYOPYA FEDERAL

                         HÜKÜMETİ ADINA                                                              DEMOKRATİK CUMHURİYETİ

                                                                                                                                     HÜKÜMETİ ADINA

 

                          BİNALİ YILDIRIM                                                                               GIRMA BIRRU

                      ULAŞTIRMA BAKANI                                                            TİCARET VE SANAYİ BAKANI

 

EK I

TÜRK HEYETİ LİSTESİ

             Binali YILDIRIM                       :   Ulaştırma Bakanı

             Yüksel AKÇA                             :   Genel Müdür Yardımcısı,

                                                                       Dış Ticaret Müsteşarlığı

             Ateş YURTTAŞ                          :   Daire Başkanı,

                                                                       Türkiye İhracaat Kredi Bankası

 

EK II

ETİYOPYA HEYETİ LİSTESİ

             Girma Birru                             :  Ticaret ve Sanayi Bakanı

             Mulatu Teshome                     :  Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti’nin

                                                                   Türkiye Büyükelçisi

             Geremew Ayalew                    :  Başkan, Dış Tiaret İlişkileri,

                                                                   Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

             Girma Temesgen                    :  A/Genel Müdür, Dışişleri Bakanlığı

             Getachew Ayenew                   :  Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikler Başkanı

             Alene Tekemariam                 :  Müdür, Etiyopya 1. Sınıf Müteahhitler Birlikleri