20 Haziran 2009 Tarihli ve 27264 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15031   Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS)’na Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

 

TÜZÜK

2009/15092  Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2009/15094   Trabzon 2011 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Oyunları Organizasyonunda da Kullanılmak Üzere Öğrenci Yurdu Yapılmak Amacıyla, Trabzon İli, Merkez İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2009/15095   Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—  Sağlık, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—  Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Makina Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2009-10)

—  Sulak Alanlar Tebliği (No: 5)

—  İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

—  İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/10)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2009/19)

—  TS 1131 Sarmısak Standardının Tadiline İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2009/40)

—  Kataloğa Dayalı Açık Artırma Yöntemi ile Pazarlanacak 2008 Ürünü Üretici Tütünlerine İlişkin Açık Artırma Başlangıç Fiyatları Hakkında Tebliğ

—  Alkollü İçki Reklamlarında Uyulacak İlkeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2009 Tarihli ve 3236 Sayılı Kararı