19 Haziran 2009 Tarihli ve 27263 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2009/15032     Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgâr Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeotermal-Mineralli Sular ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Anadolu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Nanobilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  Fırat Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik