19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden:

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 6/3/2009 tarihli ve 27161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Cetvelin “A-MERKEZ TEŞKİLATI DAİRE BAŞKANLIKLARI” bölümünün üçüncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme üçüncü satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“          

Sayman, Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Saymanlıkta görevli personel

Sayman

Daire Başkanı

Ayniyat Saymanlığında görevli personel

Ayniyat Saymanı

Daire Başkanı

Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

                   ”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı Cetvelin “B-TAŞRA TEŞKİLATI” bölümünün yedinci satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme yedinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

“

Sayman, Ayniyat Saymanı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Opera ve Bale Müdürü

Saymanlıkta görevli personel

Sayman

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Ayniyat Saymanlığında görevli personel

Ayniyat Saymanı

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

Uzman, Şef, Mimar, Mühendis, Tekniker ve Diğer Personel

Şube Müdürü

Opera ve Bale Müdür Yardımcısı

                            ”

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/3/2009

27161