19 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27263

YÖNETMELİK

İstanbul Altın Borsasından:

İSTANBUL ALTIN BORSASI BÜTÇE, MUHASEBE VE ALIM SATIM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/12/2006 tarihli ve 26379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 30 – (1) Başkana verilecek aktarma yetkisi, her yılın bütçesinde gösterilir. Borsa Bütçesinde belirli bir amaç için konulmuş ödeneklerin yeterli olmadığı hâllerde Başkanlıkça ek ödenek istenebilir. Borsanın kullanılabilir nakit kaynaklarının ihtiyacı karşılayabilecek durumda olması şartıyla, Borsa bütçesi ile belirlenmiş sınırlar ve koşullara uygun ek ödenek tahsisleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

             (2) Borsa bütçesiyle belirlenen sınırın üzerinde ek ödenek tahsisi, kullanılabilir nakit kaynakların ihtiyacı karşılayabilecek durumda olması şartıyla, alınacak Yönetim Kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulunun onayı ile mümkündür.”

             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Altın Borsası Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/12/2006

26379