16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

ATAMA KARARLARI

             Devlet Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10958

             1 – Gümrük Müsteşarlığında açık bulunan;

             1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Lütfi EKİNCİ’nin,

             1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Edirne Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Kaptan KILIǒın

             Antalya Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Fevzi GÜLCAN’ın,

             İskenderun Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Ömer ERSOY’un,

             Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Süleyman TOSUN’un,

             İzmit Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Faruk TÖREMİŞ’in,

             Gürbulak Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Hasan DEMİRCİ’nin,

             Habur Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğüne Rifat BOLAT’ın,

             Atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Hayati YAZICI

                  Başbakan                                            Devlet Bakanı

—— • ——

             Milli Savunma Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10957

             1 – Bu kararda kimliği yazılı sekiz (8) Hava Hakim Subayın hizalarında belirtilen görevlere atanmaları, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 11 ve 16’ncı maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             M. Vecdi GÖNÜL

                  Başbakan                                      Milli Savunma Bakanı

 

             MSB As.Adl.Tef.Kurulu Bşk.Müfettişler Müfettiş ANKARA, Hv.Hak.Alb., Tayyar GÜNERİ, BALIKESİR, 1987-Y-1, 30.08.2008, MSB As.Adl.Tef.Kur.Bşk.Tef.Kur.Müfettiş ANKARA.

             MSB As.Adl.İşl.Bşk.Kar.ve İdd.Tet.Ş.Md. V. ANKARA, Hv.Hak.Yb., E.Hakan ÖZBEK, ANKARA, 1987-H-36, 30.08.2006, 1'inci Hv.Kv.K.As.Savcı ESKİŞEHİR.

             MSB Huk.Müş.liği ve Davalar D.Söz.  Ant.İş Huk.Uyş. ve Müt.Md.Yrdc. ANKARA, Hv.Hak.Yb., Ercan UZUNGER, MERSİN, 1989-Y-2, 30.08.2008, 1'inci Hv.Kv.K.As.Mah. As.Hak. ESKİŞEHİR.

             1'inci Hv.Kv.K.As.Savcı ESKİŞEHİR, Hv.Hak.Yb., Erol ER, ORDU, 1991-Y-1, 30.08.2008, MSB As.Adl.İşl.Bşk. Kar.ve İdd.Tet.İşl.Ş.Md.V. ANKARA.

             MSB Kanunlar ve Kararlar D.Bşk. Kanun Tet.ve Bakanlıklar Arası Münasebetler Ş.Md.V. ANKARA, Hv.Hak.Bnb., Murat YAMAN, İZMİR, 1993-Y-2, 30.08.2006, MSB Kan.ve Kar.D.Bşk. Kan.Tet.ve İşl.Ş.Md.V. ANKARA.

             2'nci Hv.Kv.K.As.Mah.As. Hak. DİYARBAKIR, Hv.Hak.Yzb., A.Fuat KUMRAL, DENİZLİ, 1996-Y-1, 30.08.2003, MSB Huk.Müş.liği ve Davalar D.Bşk. Ted.Huk.İşl.ve Müt. Ş.Md.V.  ANKARA.

             Hv.K.K.As.Sav.Yrdc.As.Sav.  ANKARA, Hv.Hak.Yzb., Mehmet ÇELİK, MALATYA, 1997-Y-1, 30.08.2003, MSB As.Yargıtay Bşk. As.Yargıtay 2'nci Bşk. 2'nci As.Yrg.D. Tetkik Hakimi ANKARA.

             Hv.Eğt.K.As.Mah.As.Hak. Yrdc.  Güzelyalı-İZMİR, Hv.Hak.Ütğm., Gökhan ÖZDEMİRBAĞ, İZMİR, 2003-F-31, 30.08.2006, Hv.Eğt.K.As.Mah.As.Hak. Güzelyalı/İZMİR.

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10959

             1 – Açık bulunan 1. derece kadrolu GİH sınıfı Sivil Savunma Genel Müdür Yardımcılığına,

             Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Alaeddin GÜLER’in atanması,

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10945

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Müsteşar Yardımcısı Uzm. Dr. Feyzullah Cihanser EREL’in atanması, 657 sayılı Kanun’un 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10946

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Mustafa ERDOĞAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10947

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Zonguldak Bölge Müdürlüğüne, Atakan TANIŞ’ın atanması, 298 sayılı Kanunun Ek 7 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10956

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına Birol EKİCİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                               Ömer DİNÇER

                  Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10948

             1 – Açık bulunan1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Personel Dairesi Başkanı Yusuf HÖYÜK’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Kültür ve Turizm Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10949

             1 – Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa GÖKGÜL’ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                             Ertuğrul GÜNAY

                  Başbakan                                    Kültür ve Turizm Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2009/10950

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bayburt İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne Özcan ÖZTÜRK’ün atanması, 657 sayılı Kanun’un 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

15/6/2009

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı