16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                15 Haziran 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-6558

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Avrupa 29. Adalet Bakanları Toplantısına katılmak üzere; 16 Haziran 2009 tarihinde Norveç’e gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      15 Haziran 2009

B.01.0.KKB.01-06-172-2009-378

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/6/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6558 sayılı yazınız.

             Avrupa 29. Adalet Bakanları Toplantısına katılmak üzere, 16 Haziran 2009 tarihinde Norveç’e gidecek olan Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in dönüşüne kadar Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI