16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                15 Haziran 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-6557

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Tarihi Konjic Köprüsünün açılışına katılmak üzere; 16 Haziran 2009 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      15 Haziran 2009

B.01.0.KKB.01-06-171-2009-377

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/6/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6557 sayılı yazınız.

             Tarihi Konjic Köprüsünün açılışına katılmak üzere, 16 Haziran 2009 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI