16 Haziran 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27260

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                15 Haziran 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-6559

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 15 Haziran 2009 tarihinden itibaren Lüksemburg, Almanya Federal Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’na giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                      15 Haziran 2009

B.01.0.KKB.01-06-173-2009-379

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/6/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-6559 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 15 Haziran 2009 tarihinde Lüksemburg, Almanya Federal Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya Federasyonu’na giden Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI