10 Haziran 2009 Tarihli ve 27254 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

—  İstanbul Arel Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliği

—  Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/57, K: 2009/19 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 551 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapan 22/6/2004 Tarihli ve 5194 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2005/116, K: 2009/27 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—  Anayasa Mahkemesinin E: 2008/93, K: 2009/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)