5 Haziran 2009 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27249

GENELGE

Başbakanlıktan:

             Konu : Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları.

GENELGE

2009/10

             Başbakan ve Bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin 2005/16 sayılı Genelgenin, 2005/21 sayılı Genelge ile değişik A Bölümü 1’inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

             “A. Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları

             1. Yurt İçi Seyahatlerinde:

             a. Başbakanın Seyahatleri:

             Başbakan, karayolu ile yapacağı seyahatlerde il sınırında, havayolu ile yapacağı seyahatlerde ise havaalanında; vali, belediye başkanı, il jandarma komutanı ve emniyet müdürü tarafından karşılanır ve uğurlanır. Ayrıca ilde bulunan bakanlar, milletvekilleri ile valinin uygun göreceği kişiler de karşılama ve uğurlamada bulunabilirler.

             b. Bakanların Seyahatleri:

             Bakanlar, karayolu ile yapacakları seyahatlerde il merkezinde, havayolu ile yapacakları seyahatlerde havaalanında; Ankara, İstanbul ve İzmir’de havaalanı mülki ve emniyet amirleri tarafından, diğer illerde vali, belediye başkanı, il jandarma komutanı, emniyet müdürü ve ilgili Bakanlık il müdürleri tarafından karşılanır ve uğurlanırlar. Ayrıca ilde bulunan milletvekilleri ile valinin uygun göreceği kişiler de karşılama ve uğurlamada bulunabilirler.

             Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                              Başbakan