20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Mayıs 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-5384

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2009 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Mayıs 2009

B.01.0.KKB.01-06-142-2009-327

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/5/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5384 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2009 tarihinde Türkmenistan’a gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın  vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI