20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Mayıs 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-5389

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Mayıs 2009 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Mayıs 2009

B.01.0.KKB.01-06-143-2009-328

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/5/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5389 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Mayıs 2009 tarihinde Belçika’ya giden Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI