20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                                  18 Mayıs 2009

   B.02.0.PPG.0.12-305-5383

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 20 Mayıs 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                                  Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Mayıs 2009

B.01.0.KKB.01-06-141-2009-326

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/5/2009 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-5383 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 20 Mayıs 2009 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI