20 Mayıs 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27233

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/14965

             m-CPP (meta-chlorophenylpiperazin) isimli maddenin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 2/4/2009 tarihli ve 25003 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

           Başbakan

                  C. ÇİÇEK                              H. YAZICI                          N. EKREN                      M. BAŞESGİOĞLU

      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.      Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı V.

          M. BAŞESGİOĞLU                    K. TÜZMEN                    N. ÇUBUKÇU                         M. ŞİMŞEK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Devlet Bakanı                         Devlet  Bakanı

         M. S. YAZICIOĞLU                      E. BAĞIŞ                        M. A. ŞAHİN                            F. ÇELİK

               Devlet Bakanı                         Devlet Bakanı                     Adalet Bakanı                 Millî Savunma Bakanı V.

                B. ATALAY                         A. BABACAN                  K. UNAKITAN                          H. ÇELİK

               İçişleri Bakanı                        Dışişleri Bakanı                    Maliye Bakanı                    Millî Eğitim Bakanı

               M. M. EKER                           R. AKDAĞ                      B. YILDIRIM                         M. M. EKER

  Bayındırlık ve İskân Bakanı V.             Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı             Tarım ve Köyişleri Bakanı

                                  F. ÇELİK                       M. Z. ÇAĞLAYAN                           M. H. GÜLER

                   Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı     Sanayi ve Ticaret Bakanı          Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

                                                 E. GÜNAY                                                    V. EROĞLU

                                       Kültür ve Turizm Bakanı                                Çevre ve Orman Bakanı